Odpowiedzi

2009-11-25T18:44:21+01:00
2009-11-25T18:46:53+01:00
P₁=πr₁²
P₁= π8²=64πm²
r₁=8m

P₂=πr₂²
r₂=8+2=10m
P₂=π10²=100πm²

P₂-P₁=100πm²-64πm²= 36πm²

ODP. Powierzchnia ścieżki wynosi 36πm²

2009-11-25T18:52:53+01:00