Jedna przekątna rombu ABCD jest o 25% krotsza od drugiej.Obrazem rombu ABCD w podobieństwie o skali 2 jest romb A₁B₁C₁D₁, którego suma długości przekątnych wynosi 56cm.Oblicz długość boku rombu ABCD.

Bardzo proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2009-11-25T18:57:49+01:00
X=y-25%y
x=3/4y
2x +2y=56cm
2 * 3/4y+ 2y=56
3,5y=56
y=16
x=y-1/4y , więc
y=16
x=12
w rombie mamy cztery trójkąty prostokątne, czyli stosujemy tw. Pitagorasa:
6²+8²=x²
36+64=x²
100=x²
x=10
Odp. Bok tego rombu ma długość 10 cm
13 4 13