Odpowiedzi

2009-11-25T19:00:06+01:00
1. Skala pH jest to skala liczbowa w zakresie od 0 do 14. Wartości liczbowe informują o stężeniu kationów wodoru w roztworze.
2. Podstawowe wskaźniki:
- Oranż metylowy - w kwasach ma barwę czerwoną, w wodorotlenkach (zasadach) żółto-pomarańczową
- Fenoloftaleina - w kwasach bezbarwna, w zasadach malinowa.
- Uniwersalny papierek wskaźnikowy - w kwasach ma barwę czerwoną a w zasadach zieloną.