1.Ile wynosi ciężar powietrza, ktore wydycha człowiek do płuc, jeżeli objętośc płuc wzrasta wówczas o 400 cm3?
Gęstośc powietrza wynosi 0,00129g/cm3

2.Wyznacz masę kry lodowej w kształcie prostopadłościanu, której długośc wynosi
2,5m, szerokosci 1,2m i grubosci 40 cm. Gęstosc lodu wynosi 0,9g/cm3

3. Oblicz mase drewnianego prostopadłoscianu, którego długosc wynosi 4m, szerokosci 3,2m a grubosci20 cm. Gestosc drewna wynosi 0,8g/cm3

'**

1

Odpowiedzi

2009-11-25T19:04:37+01:00
1)
F=mg
Ro=m/V->m=Ro*V
zatem F= Ro*V*g=0.00129*400*10=5,06g*m/s2=0,00506N
2)
Ro=0,9 g/cm3=900kg/m3
m=Ro*V=900*2,5*1,2*0,4m3=1080kg
3)
Ro=0,8g/cm3=800kg/m3
m=Ro*V=800*4*3,2*0,2=2048kg