Odpowiedzi

2009-11-25T18:45:29+01:00
Plik jest to ciąg danych... a w folderze sie przechowuje pliki :D
1 5 1
2009-11-25T18:50:20+01:00
Plik to zbiór powiązanych ze sobą informacji, przechowywany pod określoną nazwą na dowolnym nośniku pamięci. Plik może zawierać program lub jego część, dokument tekstowy, tabelę arkusza kalkulacyjnego, bazę danych, rysunek, zdjęcie, utwór muzyczny, film, animację. Natomiast folder to miejsce, w którym się te pliki przechowuje.
3 4 3
2009-11-25T18:59:41+01:00
Folder zawiera różne pliki muzyke, zdięcia a plik to jest np zdięcie
1 5 1