Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:00:00+01:00
Reakcja zobojętniania polega na łączeniu się jonów wodorowych z jonami wodorotlenowymi na niezdysocjowane cząsteczki wody, np.
NaOH + HCl → NaCl + H2O
3 4 3