Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T18:58:53+01:00
Oblicz obwód trójkąta prostokątnego, którego jedna przyprostokątna ma długość 12 cm, a przeciwprostokątna jest o 8 cm dłuższa od drugiej przyprostokątnej.

a=12cm
b
c=b+8
a²+b²=c²
12²+b²=(b+8)²
ze wzoru skr mnoz
144+b²=b²+18b+64
18b=80/:18
b=40/9=4i 4/9

c=40/9+8=12 i 4/9
Ob=12 i4/9+ 4 i 4/9 +12=24 i 8/9 cm
2009-11-25T19:03:57+01:00
Korzystamy z tw. pitagorasa
czyli
kwadrat dwóch przyprostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej
a²+b²=c²
długość przeciwprostokątnej 12+8=20
a²+12²=20²
a²=400-144
√a²=√256
a=16
wzór przekształcamy tak
a²+b²=c²
a²=c²-b²
a=√c²-b²

druga przyprostokątna w tym trójkącie ma długość 16cm