2.Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli.
a) .... Mg(NO3)2 -----------> .............. + ..............
b)............... --------------> ........Fe^3 + SO4 ^2-
c) .................-------------> .........K + CO3 ^2-
d) .........NaCl ----------> ............... + ..........

(WSPÓŁCZYNNIKI LICZBOWE SĄ MALUTKIE JAKBY Co;P i oczywiście nad strzałką jest H2O )

2

Odpowiedzi

2011-08-23T11:48:59+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Mg(NO3)2 ----> Mg(2+) + 2NO3(-)
b) Fe2(SO4)3 ----> 2Fe(3+) + 3SO4(2-)
c) K2CO3 ----> 2K(+) + CO3(2-)
d) NaCl ----> Na(+) + Cl(-)

2011-08-23T12:35:29+02:00

a)Mg(NO₃)₂-------------->Mg²⁺+2NO₃⁻

b)Fe₂(SO₄)₃------------->2Fe³⁺+3SO₄²⁻

c)K₂CO₃------------>2K⁺+CO₃²⁻

d)NaCl----->Na⁺+Cl⁻