1. Oprocentowanie w banku wynosi 5% w skali roku. Jaką kwotę należy wpłacić do banku aby po roku od dokonania wpłaty stan konta wyniosł 735 zł ?

2. Oprocentowanie w banku wynosi 6 % w skali roku. Podaj stan oszczędności po roku od dokonania wpłaty jeśli wpłaciłeś 300zł

3. Masz w portfelu dwie monety jednozłotowe, jedną pięciozłotową i sześć pięćdziesięciogorszówek. Jaki procent kwoty masz w pięćdziesieciogroszowkach ?

4. Cenę chleba podwyższono o 0,9 zł do 1,08 zł. O ile procent podwyższono cenę chleba ?

5. Po roku oszczednosci w banku w którym oprocentowanie wynosi 4% w skali roku dopisano Agnieszce 44 zł odsetek. Podaj stan konta Agnieszki przed rokiem

6. 20 % pojemnosci zbiornika w ksztalcie szescianu o krawedzi 4 m jest wypelnione woda. ile litrów wody jest w zbiorniku ?

7. Płaszcz kosztował 800 zł. Jego cene obniżono o 5 % a nastepnie o 10 %. ile kosztuje obecnie ?

8. Po obniżce o 10 % cena kurtki wynosi 540 zł. Ile kosztowala kurtka przed obnizka ?

3

Odpowiedzi

2009-11-25T19:12:04+01:00
1. 5% - 735 zł
100% - 14700zł Odp: Należy wpłacić 14700zł
2. 300 * 0,06 = 18 300+18=318
Odp: po roku będzie 318zł
3. 2,3%
4. 20%
5. 4% -44zł
100%-1100zł Odp:1100zł
6. 40l
7. 684zł
8. 600zł
2009-11-25T19:11:38+01:00
1. 105%-735
1%- 7
100%-700

2. 300+ 0,06*300=318

3. 2+5 +3=10 zł - 100%
3zł- x %
x= 3*100/10= 30 %

4. 0,9 zł -100%
0,09-10%
0,18-20 %

o 20 %

5. 4%-44
100%- 1100
1100 miala

6.4*4*4=64 0,2*64= 12,8 m sz. 12,8*1000=12800
7. 800 zł* 0,05= 40
800-40=760
0,1*760= 76
760-76=684

8. 540 zł - 90 %
60 - 10%
600 - 100%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:30:29+01:00
A )
5 % - wzrosło
100 % -x
100 % + 5% = 105% -735 zł
735 zł * 100 % 147z ł *100 14700 zł
x= ----------------= --------------=-------- = 700 zł
105% 21 21

Należy wpłacić 700 zł
.
b)
wpłacono - 300 zł
oprocentowanie - 6 %

300 zł - 100 %
x - 100 % + 6%= 106 %
300 zł *106% 3zł*106
x=------------- = -----------= 318 zł
100 % 1

318 zł - 300 zł =18 zł

Osczędzić można 18 zł .

c )
2 * 1zł + 1 * 5zł + 6 * 0,5 zł = 2zł + 5 zł + 3 zł = 10 zł
50 gr = 0,5 zł
10 zł - 100 %
0,5 zł * 6= 3 zł- x
100 % *3 zł 10 % * 3
x=---------------= -------------= 30 %
10 zł 1

Pięćdziesięciogroszówki stanowią 30 % z całej kwoty .

4 . 0,9 zł - 100 %
1,08 zł - x
100 % * 1,08 zł 108 %
x=--------------------=---------=120 %
0.9 zł 0.9

120 % - 100 % = 20 %.
Cenę chleba podwyższono o 20 %.

5.
4 %- 44 zł
100 % - x
44 zł *100 % 11zł *100
x=--------------=----------------=1100 zł
4 % 1
1100 zl = 104 %
1100 zł - 44 zł = 1056 zł

6. 4 m = 40 dm
1 dm3 = 1 l

V sześcianu - 4*4*4= 64 [dm3]

64 dm3- 100 %
x - 20 %
64 dm3 * 20% 64 dm3 * 1
x=---------------=----------------=64 dm3: 5=12, 8 [dm3]
100 % 5

1 dm3=1l

12,8 dm3= 12,8 l.
12,8 litrów wody jest w zbiorniku.

7.PIerwotna cena - 800 zł
pierwsza obniżka - 5 %

x-5 %
300 zł - 100 %
5% *800 zł 5*8zł
x=-------------=---------= 40 zł
100 % 1

800 zł - 40 zł = 760 zł

druga obniżka 10 %
760 zł -100 %
x-10 %
760 zł *10% 760 zł
x=------------=--------------=76 zł
100% 10

760 zł - 76 zł -= 684zł
Teraźniejsza cena kurtki to 684 zł

8. obniżono 10 % ,czyli 100 % - 10 % = 90 %
540 zł - 90 %
x- 100 %
540 zł * 100% 6 zł *100
x=---------------= -----------------=600 zł
90 % 1

Cena kurtki przed obniżką wynosiła 600 zł