Odpowiedzi

2009-11-25T22:14:38+01:00
CH2 = CH2 - eten, wzór sumaryczny C2H4

Reakcja:
C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O

Gazem powodującym mętnienie wody wapiennej jest CO2.

Masa mol CO2 = 12 g + 2 * 16 g = 44 g

Widzimy z reakcji, że z 1 mola C2H4 powstaje 2 mole CO2, czyli:
44 g * 2 = 88 g

Policzymy, ile moli C2H4 powstaje z 8,8 g CO2:

88 g CO2----------------------------------1 mol C2H4
8,8 g CO2---------------------------------x (moli CO2)

Po przemnożeniu "na krzyż" otrzymujemy x = 0,1 mola C2H4

Masa molowa C2H4 = 2 * 12 g + 4 * 1 g = 28 g

Masa 0,1 mola C2H4 = 28 g * 0,1 = 2,8 g C2H4

Pozostaje policzyć, jaka to będzie objętość. Skorzystamy z podanej gęstości
d = 1,15 g / dm3:

1,15 g C2H4--------------------------------------1 dm3 C2H4
2,8 g C2H4----------------------------------------x (dm3 C2H4)

x ≈ 2,4 dm3