Odpowiedzi

2009-11-28T11:38:53+01:00
Hasło: RÓWNOWAGA RYNKOWA
1. Przesunięcie krzywej popytu w _______ sprawia, że nie zmienia się cena, a rośnie ilość nabywana. (pRawo)
2. Popyt to poparta odpowiednimi zasobami chęć klienta do nabycia _______ i usług w danym momencie i w danym miejscu. (dÓbr)
3. Jeden z czynników przyczyniających się do przesunięcia krzywej popytu w lewo. (spadek dochodóW ludności)
4. Stronę popytu na rynku reprezentują _______. (koNsumenci)
5. Jedna z przyczyn przesunięcia krzywej popytu w prawo. (mOda)
6. Krzywa popytu to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy ceną a _______ popytu. (Wielkością)
7. Sytuacja gdy podaż jest wyższa od popytu to _______ podaży. (nAdwyżka)
8. nie znalazłam hasła do G...
9. Ilość dóbr oferowanych przez producenta na danym rynku w danym miejscu i czasie. (podAż)
10. Prawo popytu określa _______ pomiędzy cenami, a ilością dóbr i usług, które zostałyby kupione przy danych cenach. (Relacje)
11. "Nie zmienia się cena, maleje ilość nabywana" : przesunięcie krzywej _______ w lewo. (popYtu)
12. Prawo podaży: "wraz ze wzrostem _______ wzrasta liczba towarów do sprzedaży. (ceNy)
13. Jeden z czynnikó pozwalających na przesunięcie krzywej podaży w lewo. (konKurencja)
14. Stronę podaży na rynku rezpezentują _______ (prOducenci)
15. Do przesunięcia krzywej podaży w _______ przyczynią się m.in. postęp techniczny, pojawienie się na rynku substytutu produktu. (leWo)
16. Równowaga rynkowa to taka cena, przy której ilość produkowana i _______ jest taka sama. (nAbywana)