Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:17:24+01:00
Błony występują we wszystkich znanych układach biologicznych zdolnych do samodzielnego życia. Oddzielają one komórkę od środowiska, a w komórkach Eukariota dzielą również wnętrze komórki na mniejsze obszary o zróżnicowanych funkcjach (budują struktury błoniaste: endoplazmatyczne retikulum, aparat Golgiego, pojedyncza błona otacza wakuolę, lizosomy, peroksysomy a podwójna jądro komórkowe, mitochondria i plastydy). Błony różnią się składem białek i fosfolipidów oraz nieznacznie właściwościami

Błony biologiczne uczestniczą w:

· biernym lub czynnym, selektywnym transporcie jonów i substancji niejonowych,

· wydzielaniu produktów komórki do środowiska (egzocytoza) oraz pobieraniu makrocząsteczek do komórki (endocytoza),

· reakcjach na sygnały pochodzące ze środowiska (transdukcja sygnałów) poprzez receptory błonowe,

· przenoszeniu sygnałów do innych okolic komórki lub przekazywaniu ich do innych komórek,

· oddziaływaniu między komórką i podłożem oraz między komórkami.

Ich rolą jest też:

· oddzielenie wnętrza komórki od środowiska,

· oddzielanie w komórkach kompartymentów (przedziałów) o różnej koncentracji różnych substancji (enzymów, jonów, substratów),

· pośredniczenie w transporcie biernym i czynnym,

· wytwarzanie potencjału elektrochemicznego - różnej koncentracji jonów,

· miejsce przebiegu procesów (np. łańcuch transportu elektronów w mitochondriach i chloroplastach)
2009-11-25T19:23:43+01:00
No to tak;
Rola w funkcjonowaniu błon plazmatycznych w komórkach.

Błona plazmatyczna otacza komórkę oraz organelle. Zbudowana jest z białek, lipidów i węglowodanów. Otacza komórkę i w ten sposób oddziela środowisko wewnętrzne od zewnętrznego.
WŁAŚCIWOŚCI BŁONY:
- żywa
- Półprzepuszczalna
- Wybiórcza (selektywna)

BIAŁKA I TŁUSZCE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBA W SOBOSÓB LUŹNY I WTORZĄ MODEL PŁYNNE J MOZAJKI. Mogą się swobodnie przemieszczać, zmieniać położenie
Tunele – złożone z białek, przez nie przepływają substancje
Białka szkieletowe (integralne) – trudne do oderwania i odizolowania od błony.
Białka powierzchniowe – łatwe do oderwania.
Glikoproteidy – są regulatorami przepuszczalności błon, a także ich receptorami.
LIPID – Składa się z głowy (część hydrofilowa) i ogona (część hydrofobowa)
Cholesterol – usztywnia błonę, zapobiega zbyt dużemu przemieszczaniu się. Nie ma roślinach (tam jest ściana komórkowa)
Rozmieszenie białek i lipidów w błonie jest asymetryczne tzn. jedna strona błony różnie się od drugiej składem cząsteczkowym i strukturalnym.