Odpowiedzi

2009-11-25T19:13:04+01:00
Podczas odmiany przez przypadki w temacie rzeczownika zachodzi niekiedy wymiana głosek tematu, przez co uzyskuje on nową, nieco inną niż w mianowniku postać. Powstawanie nowych postaci tematu nazywamy obocznością. Postaci tematu, w których zachodzi wymiana głosek, nazywamy tematami obocznymi.
2009-11-25T19:14:27+01:00
Tematy oboczne to wymienianie np ó na o w kolejności występowania

np. wór//wor//worz

ó//o
r//rz
2009-11-25T19:18:52+01:00
Tematy oboczne to te części, które się nie zmieniają, tylko niektóre litery wymieniają się, np. chmur/a (a to końcówka) - chmurz/e, czyli że r wymienia się na rz, ó na o (Zdrój-zdroje), itd.