1)Do kogo można kierować skargi w związku z naruszeniem wolności i praw obywatela? 2)Na czym polega zasada równości wobec prawa naruszeniem wolności i praw obywatela? 3) W którym roździale konstytucji przedstawiono w oparciu o którą zbudowany jest katalog praw obywatela RP?

1

Odpowiedzi

2009-11-25T20:36:30+01:00
1) Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2) trochę źle sformułowane pytanie, ale postaram się odpowiedzieć :)

Zasada równości wobec prawa polega na tym, że wszyscy mają prawo być traktowani na równi przez państwo. Poza tym nie wolno nikogo dyskryminować.

Naruszenie wolności i praw obywatela jest wtedy gdy ktoś naruszy zapis dotyczący równości i dyskryminacji.

3)Wydaję mi się, że w rozdziale II, ale pewna nie jestem :)