Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-21T20:41:15+02:00
W nagłej potrzebie może chrzcić każdy człowiek bez zachowania obrzędów; jeżeli jednak jest obecny kapłan, to należy mu dać pierwszeństwo przed diakonem, diakonowi przed subdiakonem, osobie duchownej przed świecką, mężczyźnie przed niewiastą, chyba że przez wzgląd na wstydliwość wypada, żeby Chrztu udzieliła raczej kobieta aniżeli mężczyzna, albo też gdy kobieta lepiej zna formę i sposób Chrztu.
2009-05-21T20:42:48+02:00
W wyniku konieczności (niebezpieczeństwo śmierci) chrztu może udzielić każdy. Trzeba tylko polewając dziecko wodą i czyniąc wypowiadać następujące słowa : "(imię), ja ciebię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen."