Napisalibyście mi artykuł o Wawelu ?
tylko taki ciekawy i wciągający ,
a nie mogą być użyte słowa takie jak:
beautifull
good
fine
aaa proszę pomóżcie , !
a i jakbyście mogli to poprosze o tłumaczenie ,
po angielsku oczywista i po polsku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:20:58+01:00
Wawel - pomimo tego, że prawie 400 lat temu przestał być oficjalną rezydencją władców Rzeczypospolitej, jest miejscem szczególnym, łączącym wszystkich Polaków. Wawel w najgłębszym znaczeniu to nie miejsce lecz idea, to esencja polskości.
Od samego początku istnienia Zamek na Wawelu miał dla ludności zamieszkującej obszar Rzeczypospolitej, a potem dla Polski i Polaków wielkie znaczenie. Najpierw jako miejsce, z którego władcy rządzili swym królestwem, następnie po przeniesieniu stolicy do Warszawy, pozostał miejscem koronacji i pochówków królów, a po utracie niepodległości stał się dla Polaków zamieszkujących w trzech podzielonych kawałkach kraju symbolem Polskości, przypominającym o minionej potędze królestwa i miejscem w którym tradycja polskości nigdy nie zaginęła.
Obecnie zespół obiektów tworzących Zamek Królewski na Wawelu, wpisanych na I listę UNESCO, jest jedną z największych atrakcji turystycznych Krakowa, jednocześnie wciąż pozostaje żywym pomnikiem naszej potęgi


Wawel Hill - despite the fact that almost 400 years ago is no longer the official residence of the rulers of the Republic, is a special place that combines all the Poles. Big Ben in the deepest sense it is not a place but an idea is the essence of Polish.
Since the beginning of the Wawel Castle was the population of the area of the Republic, then to Poland and the Polish great importance. First, as a place from where the king ruled his kingdom, then after moving the capital to Warsaw, he remained the coronation and burial place of kings, and the loss of independence has become to Poles living in the three broken pieces Polish national symbol, reminiscent of a bygone kingdom the power and place in Polish tradition which has never lost.
Now a team of objects forming Wawel Royal Castle, and inscribed on the UNESCO list, is one of the biggest tourist attractions, while still living monument of our power