ZAD.1
ludzie pomocy proszę!
NA 7 SEKUND PRZED WJAZDEM NA MOST MOTOCYKLISTA JADĄCY Z PRĘDKOŚCIĄ
Vo= 60km/h ZOBACZYŁ ZNAK OGRANICZAJĄCY PRĘDKOŚĆ NA MOŚCIE DO
V=10km/h. ZACZĄŁ HAMOWAĆ I PORUSZAŁ SIĘ RUCHEM JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONYM a=2m/s². CZY ZDĄŻYŁ ON ZMNIEJSZYĆ SWOJĄ SZYBKOŚĆ DO NAKAZANEJ?
ZAD.2
ŚREDNIA KÓŁ SAMOCHODU WYNOSI d=80cm. JEDZIE ON Z PRĘDKOŚCIĄ v=72km/h
ILE RAZY NA SEKUNDĘ OBRACAJĄ SIĘ KOŁA? ILE TRWA OBRÓT ?
ZAD.3
OBLICZYĆ SIŁĘ GRAWITACYJNĄ ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY ZIEMIĄ A KSIEŻYCEM
MASA ZIEMI WYNOSI Mz=6*10²⁴/kg. MASA KSIĘŻYCA WYNOSI Mk=7,33*10²²kg
A ODLEGŁOŚĆ ZIEMI OD KSIĘŻYCA WYNOSI 384000km.

RATUNKU!!
Z GÓRY DZIĘKUJĘ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T20:05:59+01:00
Zad 1
v - prędkość końcowa = 10 km/h
vo - prędkość początkowa = 72 km/h
a - opóżnienie = 2 m/s²
v = vo - at
v - vo = -at
t = (v - vo)/-a = (10 - 60)/ -2 = -50/-2 = 25 s - nie zdąży wyhamować ponieważ musi hamować 25 s
zad 2
72 km/h = 20 m/s
obwód koła =πd = 80π cm = 0,8π m = ok 2,5 m
20 m/s podzielić przez 2,5 m = 8
8 razy na sekundę obracają się koła
1 s podzielić przez 8 = 1/8 s
1/8 sekundy trwa obrót koła
zad 3
Mz - masa ziemi = 6 razy 10²⁴ kg
Mk = 7,33 razy 10²² kg
G - stała grawitacyjna = 6,67 razy 10 do -11 Nm/kg²
r - odległość miedzy planetami = 384000 km = 384 razy 10 do 6 m
F = GMzMk/r² = 293,3466 razy 10 do potęgi 35 podzielić przez (384 razy 10 do potęgi 6)² = 293,3466 razy 10 do potęgi 35 podzielić przez 147456 razy 10 do potęgi 12 = 0,002 razy 10 do potęgi 23 N
1 1 1