Odpowiedzi

2009-11-25T19:19:47+01:00
• Pączkowanie- czyli wytwarzanie organizmu potomnego przez rozrastające się uwypuklenie ścianek ciała organizmu macierzystego (np. u gąbek, polipów jamochłonów)

• Podział podłużny organizmu (np. u ukwiałów)
W rozmnażaniu bezpłciowym nie są tworzone komórki płciowe (gamety). Wszystkie komórki dzielą się mitotycznie.
2009-11-25T19:21:35+01:00
Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych. Najpierw następuje podział jądra komórkowego poprzez mitozę, mejozę lub amitozę. Po podziale jądra dzieli się cytoplazma - cytokineza. Podział komórkowy jest jedną z faz cyklu komórkowego


Pączkowanie - jest to rodzaj rozmnażania bezpłciowego. Polega ono na wytwarzaniu przez rodzicielski organizm małego fragmentu, który po oderwaniu się od rodzica samodzielnie rozwija się w identyczną genetycznie jego kopię. Można powiedzieć, że z genetycznego punktu widzenia pączkowanie to rodzaj klonowania. Przez pączkowanie mogą rozmnażać się np. gąbki, parzydełkowce, stułbie, u których proces ten jest poprzedzony mitotycznym podziałem jądra komórkowego. Wiele roślin (np. byliny) również potrafi się rozmnażać przez pączkowanie
  • Bosy
  • Rozwiązujący
2009-11-25T19:24:18+01:00
Podział komórki - komórka dzieli się na 2 części wraz z jądrem i resztą ''narządów'' wewnętrznych komórki.

pączkowanie - z boku komórki wyrasta nowa komórka.