Odpowiedzi

2009-11-25T19:25:16+01:00
A) pierw. z 20
b) 5-a pierw. z 2
5 pierw. z 2 to 2 a
a= 2,5 pierw. z 2
2,5 pierw z 2 * 2,5 pierw z 2=13
c) P= 2 pierw. z 2 * 3 pierw. z 3 /2= 6 pierw. z 6
obw. = 4 pierw. z 14
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:32:34+01:00
A) P = 20cm²
a = √P = √20cm = 2√5cm
Ob = 4 × 2√5cm = 8√5cm
b) d = 5cm
P = d² ÷ 2 = 12,5cm²
c) oblicz pole i obwód rombu o przekątnych 2√2 i 4√3?
d = 2√2
t = 4√3
P = (d × t)/2 = 4√6
Rąb ma wszystkie boki takiej samej długości
k - bok
k² = (½ × 2√2)² + (½ × 4√3)²
k² = 2 + 12
k = √14