Odpowiedzi

2009-11-25T19:25:46+01:00
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, zasłużył na miano niestrudzonego obrońcy wiary i praw Kościoła, duchowego przywódcy narodu i męża stanu w Polsce powojennej. Można do niego odnieść wypowiedź Ignacego Jana Paderewskiego z 1910 r.: „Człowiek wielki, choćby największy, ani nad narodem, ani poza narodem być nie może. On jest z jego ziarna, jego cząstką, jego kwiatem, jego kłosem, a im większy, urodziwszy, mocniejszy, tym sercu narodu bliższy"

Na kilka miesięcy przed śmiercią Stefan Wyszyński powiedział w Gnieźnie 2 lutego 1981 r.: „Właściwie Polska od 1939 r. cierpi bez oddechu, jednakże musi ufać, że jeszcze nie przyszła jej godzina”. Tak było rzeczywiście. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej zmarł Roman Dmowski - wybitny mąż stanu i przywódca polityczny, w dwa lata później, w 1941 r. - Ignacy Jan Paderewski, gorący i ofiarny patriota, a w 1943 r. zginął w katastrofie gibraltarskiej premier gen. Władysław Sikorski. Wielka Trójka na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie zadecydowała o granicach i ustroju Polski, w wyniku których terytorium naszego państwa zostało zmniejszone o 20%, chociaż uzyskało lepszy kształt pod względem geograficznym i strategicznym.