Odpowiedzi

2009-11-25T19:24:49+01:00
Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych:
a) 3x - 4x +2x - 5x + 7=-4x+7
-4* 2,5+7=-10+7=-3
2009-11-25T19:24:27+01:00
3x - 4x +2x - 5x + 7
x = 2,5

3x - 4x +2x - 5x + 7 = -4x + 7
-4 * 2,5 + 7 = -10 + 7 = -3

2009-11-25T19:25:09+01:00
3x - 4x +2x - 5x + 7 = -4x + 7
-4 * 2,5 + 7 = -10 + 7 = -3