Odpowiedzi

2009-11-25T20:47:42+01:00
Apostrofa i to jest najważniejszy środek w tym wierszu - występuje najczęściej w utworze na początku:Posłuchajcie, bracia miła skierowany do wszystkich ludzi, apostrofy są skierowane również do Jezusa, do Archanioła Gabriela, do wszystkich matek.
2.użycie epitetów np. ciężka chwila, zamęt ciężki, krwawa głowa - opisuje i ocenia
3.użycie oksymoronów: krwawe gody wyrazów wykluczających się znaczeniowo
4.użycie zdrobnień Synku (powtórzeń)
5.metafory: ,,kcęć wam skorżyć krwawą głowę" (chcę się wam poskarżyć na krwawą śmierć)
,,krwawe gody"-krwawy czas
cały tekst jest apokryfem, uzupełnia motyw stania matki boskiej pod krzyżem.

9 4 9