Odpowiedzi

2009-11-25T20:14:09+01:00
Oblicz liczbę atomów w 10 g magnezu.

Masa molowa magnezu:
M = 24 g/mol

1 mol - 6,02 * 10²³ atomów, czyli:

24g --- 6,02 * 10²³
10g--- x
x= (10g * 6,02 * 10²³) / 24g ≈ 2,5 * 10²³ atomów Mg