Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T00:45:01+01:00
2m - długość deski
45kg -waga Romka
x- odległość punktu podparcia od strony Romka
63kg - waga Stasia
y - odledłość punktu podparcia od strony Stasia
Powstaje układ 2równań z 2 niewiadomymi:

x+y = 2m
45x =63y

x = 2-y
45(2-y) =63y

x = 2-y
90-45y = 63y

x =2-y
-45y -63y = -90

x = 2-y
-108y = -90 /:(-108)

x = 2-y
y = (-90):(-108)

x =2-y
y = 0,83(3)m

x = 2- 0,83(3)m
y =0,83(3)m

x =1,16(6)m
y =0,83(3)m


x ≈ 117 cm
y ≈ 83 cm

Punkt podparcia musi znajdować się w odległośći ok.117 cm od strony Romka
lub ok.83 cm od strony Stasia