Odpowiedzi

2009-11-25T19:33:40+01:00
Rugi pruskie to masowe przesiedlenia polaków z prus w latach w latach 1885-1890. Przybyli oni jako emigranci z zaborów.
2009-11-25T19:34:48+01:00
Rugi pruskie – masowe wysiedlenia Polaków (i w mniejszej liczbie Żydów) z Prus w latach 1885-1890. Osoby wysiedlone zamieszkiwały tam jako emigranci ekonomiczni przybyli z zaborów rosyjskiego i austriackiego Polski pod zaborami i nie nabyły obywatelstwa niemieckiego w okresie, gdy Prusy utworzyły Rzeszę Niemiecką w 1871 r. Te wysiedlenia były przeprowadzone w sposób niehumanitarny i na zasadzie dyskryminacji etnicznej. W polskiej tradycji stały się jednym z symboli antypolskiej polityki Rzeszy Niemieckiej i jej kanclerza Otto von Bismarcka.
2009-11-25T19:35:48+01:00
Masowe wysiedlenia Polaków, [ i w mniejszej liczbie żydów ]
z prus w latach 1885- 1890.