Odpowiedzi

2009-11-25T19:33:37+01:00
Rógi pruskie to masowe wysiedlenia Polaków (i w mniejszej liczbie Żydów) z Prus w latach 1885-1890.
1 3 1
2009-11-25T19:36:20+01:00
Rugi pruskie to są systematyczne i maowe wysiedlenia ludności polskiej a czasami ludności żydowskiej nieposiadającej niemieckiego obywatelstwa z Prus .
1 2 1
2009-11-25T19:38:30+01:00
Rugi pruskie -akcja wysiedlania z zaboru pruskiego osób (uciekinierów) z zaboru rosyjskiego, którzy nie mieli obywatelstwa pruskiego, a uciekając z zaboru rosyjskiego osiedlili się na ziemiach pruskich.
1 3 1