1.Wyjaśnij Pojęcia .
Pojęcia :
-Zgromadzenie
-hopolita
-falanga(wrócic na tarczy i z tarcza)
-metojkowie
-rada 500
-trybunał ludowy
-demokracja bezpośrednia
-heros
-mit
-igrzyska
-olimpiada
-tragedia
-komedia
-dramat
-fizolofia
-węzeł gordyjski
-kultura helleńska

Prosze o krótkie i sensowne odpowiedzi..
Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2009-11-25T19:57:36+01:00
- hoplici - ciężkozbrojna piechota grecka i macedońska, walcząca w falandze

- falanga - zwarta formacja bojowa greckich żołnierzy

- metojkowie - wolni cudzoziemcy bez prawa ateńskiego

- rada 500 - przygotowywała projekty ustaw; wybierana z 10 fyli po 50 osób, które ukończyły 30 lat

- trybunał ludowy - urząd w republice rzymskiej, którego podstawowym zadaniem była ochrona interesów obywateli, a zwłaszcza plebejuszy przed arbitrażem patrycjuszy w senacie

- demokracja - rządy ludu, decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe, w którym wziąć udział mogą wszyscy pełnoprawni obywatele ateńscy

- heros - postać zrodzona ze związku człowieka i boga, posiadająca nadzwyczajne zdolności

- mit - opowieść opisująca historię bogów, demonów, legendarnych bohaterów oraz historię stworzenia świata i człowieka, wyjaśniająca niezrozumiałe wydarzenia

- igrzyska - zawody sportowe odbywające się co 4 lata

- olimpiada - starożytne igrzyska w Olimpii

- filozofia - nauka o mądrości (umiłowanie mądrości)

- węzeł gordyjski - bardzo splątany węzeł z dereniowego łyka
1 3 1