Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:38:33+01:00
Sponsoring - Traktowany niekiedy jako osobny i niezależny od public relations instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Wspieranie działań ważnych lub atrakcyjnych społecznie jest zazwyczaj szerzej znane opinii publicznej i może powodować pozytywne skojarzenia sukcesów czy działań osób lub instytucji sponsorowanych z sytuacją firm sponsorujących. Przedmiotem sponsoringu bywają najczęściej sport, nauka, kultura i działalność społeczna.

Podstawowe informacje, które muszą znaleźć się w naszym życiorysie to: imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail. Po zamieszczeniu podstawowych danych, należy skupić się na części dotyczącej doświadczenia. Są to dane na temat: wykształcenia (jeśli mamy na koncie dyplom wyższej uczelni, nie skupiajmy się na opisie szkoły podstawowej), doświadczenia zawodowego, przebytych kursów i szkoleń (tylko tych, które są istotne z punktu widzenia pracy, o którą się ubiegamy), poziomu znajomości języków obcych, a także wszystkie informacje będące odpowiedzią na merytoryczne wymogi oferty pracy (np. umiejętności związane z poziomem obsługi komputera, programów graficznych, z prawem jazdy, etc.). Nie możemy również zapominać o umieszczeniu klauzuli o tym, że zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych. Coraz częściej pracodawcy i przedstawiciele agencji rekrutacyjnych chcą, by były one własnoręcznie podpisane. Stąd prośby o faks, skanowanie dokumentu lub przesłanie go pocztą. Wszystko to powinno być napisane normalną (nie za dużą i nie za małą czcionka), najlepiej na jednej, maksymalnie dwóch stronach formatu A4.

* Często popełnianym błędem, dyskwalifikującym na starcie kandydata do pracy są błędy ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne, używanie nieadekwatnego i niezrozumiałego słownictwa
* Brak niektórych podstawowych informacji, np. brak danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu, adresu e-mail
* Zamieszczanie informacji nieprawdziwych
* Nadmiernie rozwinięta lista zainteresowań
* Stosowanie w stosunku do własnej osoby słownictwa negatywnego, obniżającego własną wartość np. „dobrze posługuję się językiem angielskim, ale wiem, że mógłbym być w tym lepszy”
* Zamieszczanie informacji mało ważnych np. podawanie liczby dzieci, imienia małżonka, wypisywanie całej ścieżki edukacyjnej (łącznie ze szkołą podstawową) i zawodowej, osobistych przeżyć i refleksji
* Zamieszczanie niestosownych zdjęć, np. ze spotkań towarzyskich lub fotografii nieaktualnych, np. pięćdziesięcioletnia osoba zamieszcza zdjęcie ze świadectwa maturalnego
* Mało precyzyjne informacje dotyczące poziomu zaawansowania deklarowanych umiejętności np. znajomości języków obcych, umiejętności obsługi komputera itp
* Nadmierna długość dokumentu. Dopuszczalna długość CV to 2 strony A4, osoby o bogatym życiorysie zawodowym nie muszą zamieszczać wszystkich informacji ale wybrać tylko te, które są najważniejsze z punktu widzenia przyszłego stanowiska pracy
* Niestosowanie odwróconej chronologii przy opisywaniu swojej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
* Brak zgody na przetwarzanie danych