Odpowiedzi

2009-11-25T19:41:36+01:00
Wyzwoliciel od wszelkiego zła, przyszły zbawiciel świata, który przyjdzie by osądzać i przynieść dzień ostateczny.

Jest porównywany do wszystkiego, od nieosobistego Stwórcy Życia do życzliwego, osobistego, wszechmocnego i oczywiście dobrotliwego i sprawiedliwego Stworzyciela.
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:41:52+01:00
1) Pan Bóg to stwórca nieba i Ziemi. Stanowi on w naszym życiu podporę, czuwa nad nami, oczyszcza z grzechów.
2) Pan Bóg jest dla nas zbawicielem. Wisiał na krzyżu i zmarł za NASZE grzechy. Jest dla nas także ojcem, który strzeże od zła.
8 4 8