Odpowiedzi

2009-11-25T19:47:47+01:00
Premier jest organem wladzy ustawodawczej.
premier reprezentuje rząd i kieruje jego pracami
kontroluje prace członków rzadu
zapewnia wykonanie polityki rady ministrów i okresla sposoby ich wykonania
stanowi prawo w formie rozporzaden
sprawuje zwierzchnictwo nad korpusem służby cywilnej
sprawuje nadzor nad dzialalnoscia samorzadu terytorialnego
5 4 5