Bedzie tego duzo moze byc spawmowane z neta byle by bylo ok jazda:
1:wymien dwie wartosci najwazniejsze dla parti
liberalnych..........
konserwatywnych........

2 :wyjasni pojecia
ideologia.........
partiapolityczna...........

3:podaj przyklady parti pozostajacych w opozycji parlamentarnej
.............................

4:wyjasni pojecia strajk..............
spor zbiorowy..........

5:wypisz i wymien 3 rodzaje strajkow
a
b
c
6:wymien dwa dokumenty regulujace prawa czlowieka na swiecie

to na tyle

1

Odpowiedzi

2009-11-25T20:26:10+01:00
1) partie liberalne - stawiają wyżej prawa jednostki niż prawa wspólnoty; głoszą nieskrepowaną wolność człowieka w działalności społecznej

partie konserwatywne - zachowanie i umacnianie tradycji; brak zmian dotyczących życia społecznego

2) ideologia - to światopogląd opisujące rzeczywistość, a także zawierający ewentualne przyszłe zmiany oraz zbiór postępowań w danych sytuacjach

partia polityczna - jest to grupa osób wyrażających te same ideologie, ściśle współpracująca ze sobą i działająca pod tą samą nazwą

3) PIS, SLD

4) strajk - jest to sprzeciw społeczny wobec określonych norm lub praw wyrażający się poprzez nacisk na określone władze

spór zbiorowy - spór o prawa lub interesy, stronami takiego sporu jest pracodawca i pracownicy (związki zawodowe) spór może dotyczyć np. warunków pracy

5) strajk głodowy
strajk ostrzegawczy
strajk okupacyjny

6) "Karta Narodów Zjednoczonych" z 1945r.
"Powszechna Deklaracja Praw Człowieka" z 1948r., uchwalona przez ONZ
1 5 1