Odpowiedzi

2009-11-26T00:08:29+01:00
-Wszystkie te spółki powstają w chwili wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego,
-wszystkie są spółkami osobowymi,tylko spółka jawna jest spółką handlową,
-umowy wszystkich spółek są zawierane w formie aktu notarialnego,tylko umowa spółki jawnej nie musi być w formie aktu ale musi być na piśmie
-firma spółki jawnej musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników oraz oznaczenie dodatkowe "spółka jawna",spółka komandytowa w nazwie powinno znajdować się nazwisko co najmniej jednego wspólnika,spółka komandytowo-akcyjna musi w nazwie zawierać nazwisko co najmniej jednego lub kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna"
-wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania firmy bez ograniczenia majątkiem firmy i osobistym,w spólce partnerskiej każdy partner może reprezentować firmę samodzielnie partnerzy nie odpowiadają za zobowiązania spólki powstałe w wyniku działań innych partnerów,w spółce komandytowej za zobowiązania spółki odpowiedzialny może być jeden lub kilku wspólników odpowiadających bez ograniczeń majątkiem firmy i osobistym,w spółce komandytowo-akcyjnej za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia a jeden za nie nie odpowiada.