Odpowiedzi

2009-05-21T21:12:50+02:00
Reakcją jądrową nazywamy taką reakcję, w czasie której bombardujemy jądro atomowe cząstką o dużej energii i wywołujemy zmianę jego własności, bądź rodzaju.

Reakcja łańcuchowa reakcja rozszczepienia przebiegająca samorzutnie, z dodatnim sprzężeniem zwrotnym (w bombie jądrowej) lub w sposób kontrolowany (w reaktorze jądrowym). W procesie rozszczepienia jądra emitowanych jest od 1 do 4 neutronów, wydziela się również olbrzymia ilości energii. Reakcja łańcuchowa zachodzi, gdy neutrony te wywołują dalsze rozszczepienia.

Masa krytyczna materiału rozszczepialnego, to minimalna masa, w której reakcja rozszczepienia przebiega w sposób łańcuchowy, czyli każde jedno rozszczepienie jądra atomowego inicjuje dokładnie jedno następne rozszczepienie. W masie mniejszej od masy krytycznej reakcja zainicjowana rozszczepieniem spontanicznym zaniknie, w masie większej od masy krytycznej reakcja będzie przebiegała w sposób lawinowy, tzn. jedno rozszczepienie wywoła więcej niż jedno rozszczepienie.

Reakcja rozszczepienia rodzaj rozpadu promieniotwórczego wzbudzonego jądra atomowego ciężkich pierwiastków na ogół na dwa, czasem na więcej fragmentów, również będących jądrami atomowymi. Zjawisku towarzyszy emisja neutronów i kwantów gamma oraz wydzielenie znacznej ilości energii (defekt masy)

Reakcja syntezy, reakcja łączenia się dwóch lub większej liczby substancji chemicznych (substratów) z wytworzeniem jednego produktu.
11 3 11