Odpowiedzi

2009-05-21T21:35:02+02:00
2009-05-21T21:41:24+02:00
Obliczamy pierw ciepło wody w 20⁰ C.

Q = m x Cw x T

m - masa
Cw - ciepło własciwe (woda - 4200)
T - temperatura w Kelwinach

20⁰C = 293 K

Q = 60 x 4200 x 293 = 73836000 J = 73.836 MJ

Po dolaniu gorącej wody mamy już 90 litrów wody w temp 40⁰C = 313K, liczymy jej ciepło :

Q₁ = 90 x 4200 x 313 = 118314000J = 118.314 MJ

TEraz obliczamy różnicę ciepła pomiędzy sytuacja pierwszą a drugą :

δQ = 118.314 - 73.836 = 44.478 MJ

Znając zmianę ciepła po dolaniu wody obliczamy jej temperaturę :

Q = m x Cw x T
44478000 = 30 x 4200 x T
T = 44478000 / 126000 = 353 K

Zamieniając na Celcjusze temperatura dolanej wody wynosi 80⁰C

Pozdrawiam :)