Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:58:57+01:00


Mieszanina to dwie lub więcej substancji zmieszane ze sobą. Rodzaje mieszanin :
1. mieszanina homogeniczna (jednorodna) – nie rozróżniamy składników gołym okiem
2. mieszanina heterogeniczna (niejednorodna) – rozróżniamy składniki gołym okiem
3. mieszanina koloidalna – mieszanina pośrednia między roztworami a zawiesinami.

Pojęcia związane z mieszaninami:

Układ dyspersyjny- rozproszenie jednej substancji w drugie np. wody w gazie – mgła ,gaz w cieczy- piana

Mieszanina składa się z dwóch faz
1. rozpraszająca - ta substancja której w mieszaninie jest najwięcej
2. rozpraszana – substancja której jest mniej

Zawiesina- dotyczy najczęściej mieszanin ciekłych, cząstki rozproszone przekraczają 100 nm., opadają na dno pod wpływem siły ciężkości.

Związek chemiczny – to dwie lub więcej substancji połączonych ze sobą.

Prawo stałości składu J.Prousta – każdy związek chemiczny bez względu na swoje pochodzenie i metodę otrzymywania ma stały i ściśle określony skład jakościowy i ilościowy. Myśle,że o to chodzi;)
4 4 4
2009-11-25T20:01:30+01:00
Związek chemiczny
* zbudowany jest tylko z pierwiastków chemicznych połączonych ze sobą
*skład pierwiastków jest stały, ściśle określony
*składniki są połączone trwale
*można go rozdzielić na składniki jedynie za pomocą reakcji chemicznej
Mieszanina
*zawiera pierwiastki chemiczne, związki chemiczne lub pierwiastki i związki chemiczne
*składniki połączone są w dowolnych proporcjach
*składniki nie są połączone w sposób trwały
*można je rozdzielić na składniki, stosując metody fizyczne


[w formie tabelki ;)]
9 4 9