Zad1) Na seansie filmowym sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe? Oblicz.

Zad2)Rozwiąż równanie
x/-5 dzielone x/+3 = 2/3

UWAGA: to / oznacza ułamek.!

Zad3)Dane są punkty A-(-2,3) oraz B-(4,6) Oblicz długość odcinka AB.

Zad4)Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 150cm kwadratowych. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.

Zad5)Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm kwadratowych. Jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od drugiej. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.

Zad6)Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy 28cm i wysokości 40cm. Oblicz, jaką pojemność ma ten kosz. Przyjmij. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia. pi=3,14

1

Odpowiedzi

2009-11-25T20:33:30+01:00
Zad1) 280- 100%
126- x

126 x 100% = 12600 = 45
280 280