Odpowiedzi

2009-11-25T19:59:08+01:00
"Hymn o miłości" jest fragmentem Nowego Testamentu - bardzo literackim i poetyckim. Można powiedzieć, że jest to rodzaj nauki,
wykładni filozoficznej. Św. Paweł w swoim liście przekazał pozytywne cechy miłości, zaś te, które mogłyby być negatywne stara się "odwrócić". Zdegeneralizował pojęcie miłości. Mówi, że jest uczuciem pozytywnym, więc nie może nieść ze sobą zła (zazdrości, poklasku, pychy, bezwstydności, gniewu...)
Św. Paweł pisze, że człowiek bez miłości jest niczym, miłość stanowi o człowieczeństwie. Owy fragment Biblii jest natchnieniem dla twórców innych epok do tworzenia nowych, pięknych dzieł.
Warto wspomnieć, że miłość jest uczuciem trudnym, bo wymaga poświęceń. Czasami bywa warunkowa, czemu św. Paweł zaprzecza w swoim liście. Przecież nie kocha się za coś, ale mimo czegoś.
3 3 3
2009-11-25T19:59:14+01:00
List do Kolosan [Kol] – list św. Pawła, napisany do gminy chrześcijańskiej w Kolosach, stanowiący księgę Nowego Testamentu. Adresaci listu wywodzili się prawdopodobnie ze środowiska pogańskiego. List prezentuje obraz żywej, zjednoczonej i stałej w wierze, jednak nie w pełni dojrzałej duchowo wspólnoty. Został napisany w celu umocnienia wiary młodego Kościoła kolosańskiego i ostrzeżenia go przed grożącymi mu błędami. Zgodnie z listem chrześcijanie powołani są do nowego życia w Chrystusie, który jest Głową Kościoła, i nie powinni poddawać się w niewolę nauk czysto ludzkich. Jako wybrani przez Boga powinni dawać świadectwo nowego życia i w swym postępowaniu mieć wzgląd na Jezusa Chrystusa.

Różnice w języku i nauczaniu w porównaniu z innymi listami Pawłowymi skłaniają niektórych egzegetów do podważania autorstwa apostoła Pawła. List do Kolosan łączy związek z dwoma innymi listami św. Pawła: Listem do Efezjan i Listem do Filemona.
3 4 3
2009-11-25T19:59:51+01:00
List do Kolosan [Kol] – list św. Pawła, napisany do gminy chrześcijańskiej w Kolosach, stanowiący księgę Nowego Testamentu. Adresaci listu wywodzili się prawdopodobnie ze środowiska pogańskiego. List prezentuje obraz żywej, zjednoczonej i stałej w wierze, jednak nie w pełni dojrzałej duchowo wspólnoty. Został napisany w celu umocnienia wiary młodego Kościoła kolosańskiego i ostrzeżenia go przed grożącymi mu błędami. Zgodnie z listem chrześcijanie powołani są do nowego życia w Chrystusie, który jest Głową Kościoła, i nie powinni poddawać się w niewolę nauk czysto ludzkich. Jako wybrani przez Boga powinni dawać świadectwo nowego życia i w swym postępowaniu mieć wzgląd na Jezusa Chrystusa.

Różnice w języku i nauczaniu w porównaniu z innymi listami Pawłowymi skłaniają niektórych egzegetów do podważania autorstwa apostoła Pawła. List do Kolosan łączy związek z dwoma innymi listami św. Pawła: Listem do Efezjan i Listem do Filemona.
5 4 5