Cześć pomtrzebuje pomocy tymi zadaniami^^ 1. Uczeń trzymając piłkę 1 metr nad ziemią rzucił ją pionowo do góry z szybkością początkową 4m/s. Jaką maksymalną wysokość osiągnie ta piłka względem podłogi i z jaką szybkością spadnie na ziemię.

2. Ciało spada swobodnie z wysokości 2 metrów, masa tgo ciała wynosi 200g podaj Ep i Ek tego ciała 25 cm nad ziemią, oraz szybkość z jaką uderzy w ziemię.

3. Silnik spalinowy o sprawności 61% pokonał siły tarcia równe 4000N na drodzie 400 metrów. Jaką teorytycznie prace mógłby wykonać gdyby nie siły tarcia.

2

Odpowiedzi

2009-11-25T19:59:58+01:00
2009-11-25T20:38:31+01:00
1.
Vmax = 1m + V₀² / 2g
Vmax = 1m + (4m/s)² / 2 × 10m/s²
Vmax = 1m + 0,8 m = 1,8m

rozpatrzmy teraz ruch jednostajnie przyśpieszony od momentu zatrzymania się piłki na maksymalnej wysokości do spadku
S = 1,8m
a = g = 10m/s²
Vk = ?
wzór: a = Vk / t ; S = at² / 2 => t = √(2S/a)
podstawmy...
a = Vk / √(2S/a)
Vk = a × √(2S/a)
Vk = 10m/s² × √(3,6m / 10m/s²)
Vk = 10 × √0,36
Vk = 10 × 0,6 = 6m/s


2.
Na wysokości 2m ciało miało Ep = 200g × 10m/s² × 2 m = 4000J
a Ek = 0 , bo ciało się nie porusza

Na wysokości 0,25m ciało miało Ep = 200g × 10m/s² × 0,25m = 500J
a Ek = 3500J ponieważ gdy ciało spada stopniowo traci energię potencjalną a wraz z nabieraniem prędkości zyskuje tyle samo na energii kinetycznej co straciło na energii potencjalnej
Ek = Ep :D


3. Silnik
spalinowy o sprawności 61% pokonał siły tarcia równe 4000N na drodzie 400 metrów. Jaką teorytycznie prace mógłby wykonać gdyby nie siły tarcia.

Co to znaczy "o sprawności 61%"?
1 5 1