2.zaznacz prawidlowe zakończenie zdania:
Grzyby są:
a)saprofitami
b)pasożytami
c)heterotrofami
d)autotrofami
3.Korzystając z poniższych pojęć ,podpisz elementy budowy grzybów przedstawionych na ilustracjach.
owocnik,strzępki grzybni,wielojądrowe strzępki,kapelusz,blaszki z zarodnikami,kuliste zarodnie,trzon
4.Na podstawie informacji zawartych w tekście źródłowym wykonaj następujące polecenia.
a)wymień glony występujące w bałtyku,które są składnikiem fitoplanktonu
b)wyjaśnij co to jest zakwit glonów i jakie czynniki sprzyjają powstawaniu zakwitów
c)omów sezonową zmienność w składzie fitoplanktonu
5.rozwiąż logogryf
1.ma spiralnie zwinięte chloroplasty
2.brunatny glon używany w celach kulinarnych.
3.glony występujące najbliżej dna morskiego.
4.otacza je pancerzyk,są składnikiem planktonu.
5.słabo zróżnicowane ,wielokomórkowe ciało glonów.
6.glony zaliczane do roślin.
hAsło;................to.......................................................................................
Pomocy to są zadania ze strony 28 i 29 puls życia

1

Odpowiedzi

2009-11-25T20:09:03+01:00
2 c)
3 ( nie ma rysunków)
4 a)okrzemki, bruzdnice, sinice
b)Jest to masowe pojawienie się glonów. Sprzyjają mu duże nasłonecznienie, stojąca woda, wysoka temperatura
c)
5 SKRĘTNICA
LISTOWNICA
KRASNOROSTY
ZIELENICE
PLECHA
ZIELENICE
Hasło: Sinice to gromada org. samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny.
29 3 29