Na podstawie fragmentu artykułu z encyklopedii wypisz zasługi Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinach : a) oświaty , b) kultury , c) gospodarki .

Fragment tego artykułu ;)

Stanisław August Poniatowski (...) popierał założoną w 1773 r. Komisję Edukacji Narodowej . Był inicjatorem przebudowy Zamku Królewskiego i Łazienek w Warszawie . Utworzył zbiory rzeźb i galerię obrazów oraz gabinet rycin . Projektował założenie akademii sztuk pięknych , akademii literatury oraz muzeum narodowego (...) . Z inicjatywy króla zbudowano w Warszawie mennicę , ludwisarnię , [ wytwarzającą armaty dla wojska ] oraz wytwórnię fajansu . Król popierał rozwój górnictwa , utworzył Komisję Górniczą , nadzorującą produkcję miedzi w okolicach Kielc (...) .

3

Odpowiedzi

2009-11-25T20:08:15+01:00
Kultura:
- Był inicjatorem przebudowy Zamku Królewskiego i Łazienek w Warszawie .
- Utworzył zbiory rzeźb i galerię obrazów oraz gabinet rycin . - - Projektował założenie akademii sztuk pięknych, akademii literatury oraz muzeum narodowego

gospodarka: .
- Z inicjatywy króla zbudowano w Warszawie mennicę , ludwisarnię , [ wytwarzającą armaty dla wojska ] oraz wytwórnię fajansu .
- Król popierał rozwój górnictwa , utworzył Komisję Górniczą , nadzorującą produkcję miedzi w okolicach Kielc

oświata:
- popierał założoną w 1773 r. Komisję Edukacji Narodowej
23 4 23
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T20:09:27+01:00
A)Popierał Komisję Edukacji Narodowej,
b) Był inicjatorem przebudowy Zamku Królewskiego i Łazienek w Warszawie . Utworzył zbiory rzeźb i galerię obrazów oraz gabinet rycin . Projektował założenie akademii sztuk pięknych , akademii literatury oraz muzeum narodowego,
c)Z inicjatywy króla zbudowano w Warszawie mennicę , ludwisarnię , [ wytwarzającą armaty dla wojska ] oraz wytwórnię fajansu . Król popierał rozwój górnictwa , utworzył Komisję Górniczą , nadzorującą produkcję miedzi w okolicach Kielc
19 4 19
2009-11-25T20:10:54+01:00
Ośwaita-powstała komisja edukacji narodowej,któą kró popierał
Kultura-przebudowa Zamku Królewskiego i Łazienek w Warszawie.Zostały utworzone zbiory rzeźb,galerie obrazów i gabinet rycin.Projekty założenia akademii sztuk pięknyc,akademi literatury i muzeum narodowego
Gospodarcze-z inicjatywy króla zbudowano mennicę(wprowadził nowe monety,likwidując fałszywe).Zbudowano ludwisarie i wytwórnię fajansu.Popierał rozwuj górnictwa,dlatego utworzył komisję Górniczą,któa nadzorowałą produkcję miedzi w okolicach Kielc
11 4 11