1 Pociąg składa sie z lokomotywy wazacej 120t i pieciu wagonów z których dwa były puste a na pozostałe załadowano po jednym spychaczu. pociag ważył 340t. Gdy dołaczono do niego jeszcze dwa wagony ze spychaczami i odczepiono jeden pusty wagon pociag ważył 440t. ile wazy pusty wagon a ile spychacz?

2 W klasie II a dzwudziestu uczniów pisało klasówke. piatki i szóstki dostało w sumie 9 osób. czwórki dostało o 205 mniej niz piatki. trójki dostało 25% wiecej niz szustki. tylko jedna osoba dostała dwójke a jedna jedynke. ile osób dostało szóstki? . ile osób dostało trójki?. oblicz średnia ocen całej klasy.

3 książki pakowane sa w paczki dwóch rodzajów. w dwóch dużych paczkach jest o cztery ksiażki wiecej niż w trzech małych. w trzech małych paczkach jest o 28 wiecej niz w jednej dużej. ile ksiażek jest w dużej paczce a ile w małej?

1

Odpowiedzi

2009-05-22T03:52:02+02:00
Zad. 1.
x - wagon
y - spychacz

układ 2-ch równań:
120+5x+3y=340
(120+5x+3y)+2x+2y-x=440

(120+5x+3y)+x+2y=440
120+5x+3y=340
======================= odejmuję równania
x+2y=100

120+5x+3y=340
x+2y=100 -> x=100-2y

120+5*(100-2y)+3y=340

120+500-10y+3y=340
620-7y=340
-7y=340-620
-7y=-280
7y=280
y=40t -spychacz

x=100-2y
x=100-2*40
x=100-80
x=20t -wagon
==========================================
zad. 2.
x =ilość uczniów otrz 6
y =ilość uczniów otrz 5
0,8y = ilość uczniów otrz 4
1,25x = ilość uczniów otrz 3
1os 2
1os 1

x+y=9
x+y+0,8y+1,25x+1+1=20

y=9-x
2,25x+1,8y=20-2

2,25x+1,8(9-x)=18
2,25x+16,2-1,8x=18
0,45x=18-16,2
0,45x=1,8 /*100
45x=180
x=180/45
x=4 - ilość uczniów otzym 6

1,25*4=5 - ilość uczniów otzym 3

obliczam średnią:
6. = 4os
5. = y=9-x=9-4=5os
4. = 6os
3. = 5os
2. = 1os
1. = 1os

srednia =

(4*6+5*5+6*4+5*3+1*2+1*1)/20=(24+25+24+15+
2+1)/20=91/20=4,55
====================================
zad. 3
x - ilośc ks w dużej paczcie
y - w małej

2x-4=3y
3y-28=x

2(3y-28)-4=3y
6y-56-4=3y
6y-3y=56+4
3y=60
y=20 - ilość książek w małej paczce

x=3y-28
x=3*20-28
x=60-28
x=32 - ilość książek w dużej paczce
1 5 1