Odpowiedzi

2009-11-25T20:59:02+01:00
2NaOH + H₂SO₄--->Na₂SO₄ + 2H₂O
2mole NaOH --1mol H₂SO₄
0,025(y-sprawdzamy czy jest w niedomiarze)-------0,02

025*0,1=0,025
0,2*0,1=0,02

y=0,04---NaOH jest w niedomiarze więc

2moleNaOH----142g Na₂SO₄
0,025molaNaOH-x
x=1,775g