Zadanie 1.
Żarówka która ma dane znamionowe, 230 Wolt i 100Wat została włączona do sieci o napięciu 200Wolt, jaka jest moc żarówki?

Zadania 2. Kuchenka elektryczna ma spiralkę grzejną wykonana z drutu konstantanowego o długości 15m i średnicy 0,6 mm jaka jest oporność drutu?
Opór właściwy drutu - 5×10⁻⁷Ω×m
wzór na opór elektryczny R= opór właściwy *długość przewodnika /pole przekroju przewodnika

2

Odpowiedzi

2009-11-26T08:44:56+01:00
Zad.1
P=100W
Liczymy z wzoru na moc
P=U*I
Za U podstawiamy z Prawa Ohma
P=I*I*R
P=I^2*R
R=P/I^2

Aby obliczyc prad musimy z wzoru na moc wyznaczyc I
I=P/U
I=100/200=0,5A

Podstawiamy do wzoru na R
R=100/0,25=400 Ohm
Opor zarowki = 400 Ohm


Zad. 2\
Dane
l=15m
d=0,6mm2
ro=5*10-5

aby wyznaczyc przekroj poprzeczny mamy s=Pi*0,5d^2=0,2826
R=ro*l/s
R=5*10^-6*15/0,2826
R=2,65*10^-5 Ohma

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T13:13:56+01:00
1) dane
U1=230V
P1=100W
U2=200V
P2-?
obliczam opór żarówki
P=U*I
z prawa Ohma I=U/R
P=U²/R
R=U²/P
R=230²/100=529Ω
obliczam moc żarówki podłączonej do napięcia 200V
P=U²/R=200²/529=75,6W
2) dane
l=15m
d=0,6mm
ρ=5*10 do potęgi -7 Ωm
obliczam s
s=π*r²=π*0,3²=0,28mm²=0,28*10 do potęgi -6 m²
R=ρ*l/s=5*10 do potęgi -7*15/0,28*10 do potęgi -6=
=26,8Ω
jednostki Ω*m*m/m²=Ω