Znajdź liczby u i v, wiedząc że:
a)liczba u jest o 5 większa od v, a trzecia część liczby u jest równa połowie liczby v;
b)liczba 2 razy większa od u jest o 5 większa od liczby v, a liczba 2 razy większa od v jest o 2 większa od u.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T20:11:35+01:00

a)u=v+5
1/3u=1/2v
1/3v +5/3=1/2v
5/3=1/6v
10=v
u=15

b)
2u=v+5
2v=2+u
u=2v-2
4v-4=v+5
3v=9
v=3
u=4
1 3 1