Odpowiedzi

2009-11-25T20:08:45+01:00
-rozwijająca się
-ustabilizowana
-wymierająca
9 3 9
2009-11-25T20:09:01+01:00
Inny podział cech charakteryzujących populację:

* rozrodczość
* śmiertelność
* areał (obszar występowania)
* zagęszczenie populacji
* liczebność
* struktura płci i wieku
* struktura socjalna
* strategia życiowa
* dynamika liczebności

Rodzaje oddziaływań między populacjami:

I. Antagonistyczne

* konkurencja
* drapieżnictwo
* pasożytnictwo
* allelopatia
* amensalizm

II. Nieantagonistyczne

* mutualizm
* protokooperacja
* komensalizm

Rodzaje przestrzennego rozmieszczenia osobników w populacji:

* przypadkowe - rozmieszczenie losowe, bez jakichkolwiek zasad. Występuje bardzo rzadko, głównie w przypadku bakterii i innych organizmów niższego rzędu.
* równomierne - spotykane głównie na polach uprawnych, ogródkach np. równomierne rozsianie roślin. Ten typ jest bardzo rzadko spotykany w przyrodzie.
* skupiskowe - osobniki łączą się w grupy, kolonie lub stada, razem mają bowiem większe szanse na przetrwanie (łatwiej zdobywają pokarm). Ten typ rozmieszczenia spotykamy najczęściej, dotyczy wielu gatunków - chociażby stad wilków.

Zobacz też: przegląd zagadnień z zakresu biologii i ekologii.
4 3 4
2009-11-25T20:10:18+01:00
Rozwijająca się
Przewaga osobników młodych.ustabilizowana
Udział poszczególnych grup wiekowych jest równomierny, a liczebność nie podlega większym zmianom.


wymierająca
Przewaga osobników starych.
6 4 6