Odpowiedzi

2009-11-26T12:59:39+01:00
Rozważymy teraz trójkąt prostokątny ABC, w którymB jest wierzchołkiem kąta prostego.

DEFINICJA
Tangensem kąta ostrego A w trójkącie ABC nazywamy stosunek tj. stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta A do długości przeciwprostokątnej:Funkcja tangens nie zależy od trójkąta prostokątnego, w którym występuje dany kąt, zależy od miary kąta.
Kąty przystające mają równe tangensy.
1 5 1