2.
a) Oblicz 12,5% kwoty 1450zł.

b) Znajdź kwotę o 0,2% mniejszą niż 3000zł.

c) Znajdź długość o 125% większa od długości 160m.

d) Jaka to liczba, której 145% stanowi 319?

e) Jaka to liczba, której 0,03% stanowi 3?

f) Jaki procent masy 200kg stanowi masa 229kg?

1

Odpowiedzi

2009-05-21T22:20:14+02:00
A) 181,25
b)2994
c)360
d)220
e)10000
f)114,5%