Odpowiedzi

2009-11-25T20:17:32+01:00
Tekstura skały czyli budowa wewnętrzna skały - sposób ułożenia i rozmieszczenia jej składników mineralnych, a także stopień wypełnienia przez nie przestrzeni w skale.

Typy:
- bezkierunkowe
- kierunkowe
- zbite
- porowate
2009-11-25T20:28:13+01:00
Tekstura jest to sposób przestrzennego rozmieszczenia składników w skale. Pojęcie to obejmuje uporządkowanie składników i stopień wypełnienia przez nie przestrzeni w skale.
*Tekstury skał magmowych,
*Tekstury specjalne,
*Tekstura skał osadowych,
*Tekstura skał metamorficznych,