Odpowiedzi

2009-11-25T20:17:08+01:00
W konstytucji marcowej jego władza ograniczała się do władzy reprezentacyjnej. w konstytucji kwietniowej jego władza była najważniejsza i nie podważalna.
w sensie że tak te konstytucje ustaliły.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T20:24:45+01:00
W konstytucji marcowej Polska była republiką parlamenarno-gabinetową oznaczało to że na czele państwa stanie prezydent o ograniczonych kompetencjach a realna władzę wykonawczą sprawowac będzie rząd (gabinet, rada ministrów) Prezydent jako głowa państwa oprócz uprawnień reprezentacyjnych miał także pośredniczyć między organami władzy państwowej i łagodzić konflikty między partiami w Sejmie. Wybór prezydent adokonywało Zgromadzeie Narodowe

N amocy konstytucji kwietniowej najwyższym organem władzy był prezydent który reprezentował państwo powoływął rząd wydawał dekrety z moca ustaw mianował naczelnego wodza sił zrojnych za soja działalnośc odpowiadął jedynie przed Bogiem i historią