Odpowiedzi

2009-11-25T20:55:50+01:00
Ustal wzór sumaryczny i nazwę alkanu o masie cząsteczkowej 170u zawierającego 84,7% i 15,3% wodoru. Napisz wzory strukturalne i połstrukturalne.

alkan: CnH₂n+₂

Masa węgla w tym alkanie
170u--100%
x------84,7%
x= 84,7% * 170u /100% ≈144u

Masa węgla: 12 u
Liczba atomów w tym związku: 144u/12u= 12

Liczba at. wodoru: 2n+2= 2*12+2=26

Wzór: C₁₂H₂₆ - jest to dodekan.
Wzór półstrukturalny: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3